_

منوی ما

_

پیتزا

نمایش منو

پاستا

نمایش منو

برگر

نمایش منو

سالاد

نمایش منو

پیتزا

پیتزا مخصوص29000ت
پیتزا یونانیویژه21000ت
مارگاریتا15000ت
پیتزا ایتالیایی17000ت

برگر

چیزبرگر29900ت
همبرگر25900ت
چیکن برگرجدید18900ت
قارچ برگر17900ت

پاستا

راویولی29900ت
اسپاگتیویژه25900ت
لازانیا18900ت
فتوکین17900ت

سالاد

سالاد سزار29000ت
سالاد یونانیرژیمی25900ت
سالاد چیکن18900ت
سالاد چینی17900ت